ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ!

Αποστολή μας είναι να προάγουμε ένα βιώσιμο και πράσινο παραγωγικό μοντέλο αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, δίνοντας έμφαση στην τοπική παραγωγή η οποία είναι ένας βασικός πυλώνας της οικονομίας.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

TI EINAI H ENFORGE;

Η enforge ιδρύθηκε ως απάντηση στο πρόβλημα της ανάγκης για συνεχή μεταβολή των ρυθμίσεων στην παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων, με το οποίο έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες πολλές βιοτεχνίες του κλάδου, προσφέροντας τη δυνατότητα για αυτοματοποίηση και καλύτερο έλεγχο της παραγωγής. Με τις λύσεις που προσφέρουμε συμβάλλουμε σημαντικά στην εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση του κόστους της παραγωγής, παρέχοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν σε δραστηριότητες που αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών τους.

ΣΕ ΤΙ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΜΕ;

Θέλουμε η υπηρεσία που αναπτύσσουμε να αποτελέσει ένα εργαλείο ψηφιακού μετασχηματισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν τα διεθνή πρότυπα ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο κλάδο.

 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ;

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η υπηρεσία είναι:
  • Υπολογισμός ενός βέλτιστου προγράμματος παραγωγής το οποίο να απαιτεί ελάχιστο δυνατό χρόνο επεξεργασίας και ταυτόχρονα να παράγει ελάχιστη φύρα, με ελάχιστη πιθανότητα λάθους 
  • Προσαρμοσμένη, στον φόρτο εργασίας της γραμμής παραγωγής, εκτίμηση του χρόνου παράδοσης
  • Παρακολούθηση και έλεγχος της παραγωγής, ώστε οι πωλήσεις να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πρόοδο των παραγγελιών, μέσα από την συλλογή δεδομένων να αποφευχθεί μη προγραμματισμένη συντήρηση μέσα από τη συλλογή δεδομένων και να λαμβάνονται βέλτιστες αποφάσεις